Biogram

Biogram Józefa Płonki

Józef Płonka urodził się 23.02.1891r. w Zbytkowie. Z zawodu był nauczycielem, w 1910r. ukończył seminarium nauczycielskie, w 1912 zdał egzamin kwalifikacyjny dla nauczycieli. Pracował w szkołach ludowych w Marklowicach Górnych i Michałowicach. Działał społecznie w Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego i był naczelnikiem „Sokoła” we Frysztacie, od 1912r. organizował i ćwiczył wojskowe drużyny sokole.

Był czynnym uczestnikiem walk I Wojny Światowej, służył w 3 i 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich. W maju 1918r. dostał się do niewoli niemieckiej, z której udało mu się zbiec. W czasie konfliktu polsko-czeskiego 1919-1920 zorganizował Ochotniczy Batalion Piechoty Ziemi Cieszyńskiej. W 1922 roku przeszedł do rezerwy w stopniu kapitana i zaczął prowadzić gospodarstwo rolne w rodzinnym Zbytkowie; w 1924r. został awansowany na majora.

W 1935 roku został wybrany posłem z okręgu nr 92 (Bielsko Śląskie)z ramienia Narodowo-Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy, zdobywając 35960 głosów. W latach 1935-1939 był też posłem na Sejm Śląski, a pomiędzy1935-1936 wydawał tygodnik „Śląska Brygada”.

Podczas kampanii wrześniowej był żołnierzem 3 Pułku Strzelców Podhalańskich stacjonującego w Bielsku-Białej. Po 17 września przekroczył granicę Rumunii, skąd zdołał przedostać się do Francji. Po jej upadku 22 czerwca 1940r. przybył do Wielkiej Brytanii, gdzie pracował m.in. w Stacji Zbornej Oficerów i 3 Brygadzie Szkolnej. Do Polski wrócił w marcu 1946r. Po wojnie był przewodniczącym rady nadzorczej mleczarni w Pawłowicach oraz prezesem kółka rolniczego w Zbytkowie.

Żonaty z Marią Mastalerz, miał z nią syna Mieczysława oraz córki Bolesławę, Stanisławę i Danutę. Odznaczony orderem Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari 5 kl., Krzyżem Niepodległości i czterokrotnie Krzyżem Walecznym.

Zmarł 28.11.1973r. w rodzinnym Zbytkowie.

BIBLIOGRAFIA

„Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej” red. nauk. J. Majchrowski Str. 398

„Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939 T.4  aut. M. Smogorzewska  Str.391-392

„Historia Sejmu Polskiego T.2 II Rzeczypospolita” aut. Andrzej Ajnenkiel, str. 235

„Sejm i Senat 1935-1940” Opracował Scriptor, Warszawa 1936, str. 276

„Słownik Biograficzny Oficerów Legionów Polskich T.2. „aut. Wiktor Krzysztof Cygan str. 123-125

Odpis skrócony aktu zgonu nr 54/1973/1 z USC Strumień