Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w projekt za poświęcony czas i włożoną pomoc w promocję Józefa Płonki.

Kacper Sikorski i Dominik Matuszek