Ponowna ankieta

4 kwietnia przeprowadziliśmy ponowne badanie wiedzy o Józefie Płonce. Odbyło się ono po akcji promocyjnej naszej postaci.